"Příroda je pro mne zdrojem inspirace. Abych zachytila její opakující se stvoření, používám klasické techniky a materiály. Snažím se tvořit tak, aby to co dělám žilo svým vlastním životem.“


"Nature is a source of inspiration to me. And to capture its continuous re-creation,
I lean towards classical techniques and materials. I strive to create artwork that lives and breathes on its own."


Monika Kočendová